Customer Support Manager
 

Gir økt kundeservice og reduserer driftskostnadene 
Web-basert verktøy - ingen installasjon på egen PC

 
- Et intuitivt, fleksibelt og brukervennlig web-grensesnitt                                                
 - Integreres mot din nettside                                                                                                      
 - En brukerdefinert portal for å registrere kundehenvendelser, integrert med e-post
- Ferdig behandlede saker tas vare på i arkiv                                                                       
- Endrer din organisering av service/support funksjonen                                                

                                                          
Mot kunde: En portal for å registrere support og andre kundehenvendelser. Verktøyet er meget fleksibelt og tilpasset den enkelte bedrift
Dette er et rimelig CRM (Customer Relationship Management) produkt, med fokus på support / kundeoppfølgingsdelen.


Er det
f.eks ikke behov for avkryssing for ”Service agreement” fjernes denne eller erstattes med noe annet.

”Henvendelsen gjelder”. Dette er en nedtrekksmeny. Vi definerer hva som skal ligge i nedtrekksmenyen og dette kan være forskjellig fra leverandør til leverandør.


”Melding/beskrivelse”: En beskrivelse av hva henvendelsen gjelder.
Når dette sendes blir det lagret i en database og tilordnet en ID. Kunden mottar en bekreftelses e-post med ID nummeret. Dette ID nummeret kan kunden bruke ved senere henvendelser.
 


Internt: Et web-basert verktøy for strukturert, effektiv og enhetlig saksbehandling av kundehenvendelser.
Integrert mot mail og dashboard for oppfølging

Når en henvendelse er
sent/lagret listes den i Administrator Dashboard for videre behandling
 
Administrator kan bruke søkefunksjonen og legge inn ID nummeret for å finne aktuell hendelse.
Administrator
kan fjerne en hendelse fra systemet ved å bruke "Fjerne". Fjernede henvendelser an bli sett ved å klikke på “Se flyttede henvendelser". Dette blir et arkiv for ferdig behandlede saker.
Administrator
kan til den utvidede funksjonalitet/informasjon ved å klikke  "Åpne" for å behandle henvendelsen
 


Henvendelser blir loggført og saksbehandlerne behandler disse. Mulighet for måling og oppfølging
. 

Behandling av henvendelsen og kommunikasjon med kunde skjer ved bruk av fire "faner".
 


 
 
 
 
 


powered by netpublish