Web-design

Vi kan foreta enkle web-design selv, og kan formidle kontakt mot mere profesjonelle web-designere dersom du skulle ønske det. Det er også lurt å lese det som står under avsnittet "Tenk gjennom" før du bestemmer deg hvordan nettsidene dine skal se ut.
Verktøyet NetPublish er så fleksibelt at de aller fleste design lar seg seg realisere, og du kan fortsatt nyte godt av publiseringsverktøyet for å oppdatere nettsidene dine.
 
Dersom du ønsker at vi skal skal lage et design-utkast vil vi gjøre det basert på standard timepris eller etter nærmere avtale. 
 
Dersom du ønsker at vi formidler kontakt mot andre for å foreta web-designet, gjør vi gjerne det. I dette tilfellet må du avtale pris direkte med den du kontakter.
Det må normalt også påregnes noen timer fra oss til å legge det eksterne designet inn på vår løsning med NetPublish bak for oppdatering av nettsidene.
 
 


powered by netpublish