Nettside og tilpasning

Med NetPublish kan du gjøre veldig mye design-endringer selv på nettsidene dersom du ønsker det. Avhengig av hva du ønsker kan det hende at dette krever at du kjøper en eller flere opsjoner i forhold til basis-pakken.
Du har også muligheten til å skrive HTML-kode direkte inn i editoren dersom du skulle ønske det.
 
Med basis-pakken kan du:
  • bytte logo fra side til side
  • bytte venstre marg fra side til side
  • bytte høyre marg fra side til side
  • bytte bunnfelt fraside til side
  • legge inn iconer i menyen
 
Så er det opsjoner for:
  • slå av og på høyre og/eller venstre marg fra nettside til nettside
  • bytte layout i hovedfeltet (en-spalte, to-spalter, tre-spalter, en-spalte øverst og to-spalte videre)
  • bestemme antall artikler og antall linker på nettsidene
  • slå av og på strek-inndeling mellom artikler fra nettside til nettside
  • slå av og på datovisning på artiklene fra nettside til nettside
 
Med kombinasjonen av det som ligger i basis-pakken og opsjonene kan du re-strukturere og re-designe hele nettstedet om du ønsker.
Dersom du ønsker tilpasninger utover det som er mulig med basis-pakken og opsjonene eller ønsker hjelp av oss til å gjøre jobben, kan vi gjøre det til standard timepris.
 
 
 


powered by netpublish