Innlegging av stoff

Vi driver også nettavisen Numedalsnett som bruker det samme verktøyet NetPublish for daglig oppdatering av sine nettsider, så vi føler oss meget kompetente tilå oppdatere nettsidene til kundene våre dersom de ønsker det.

Dersom du ønsker å oppdatere nettsidene dine, men ikke har anledning til å gjøre det selv, kan vi påta oss å gjøre dette for deg. I utgnagspunktet må du da gi oss stoffet som skal legges inn på nettsidene - fortrinnsvis elektronisk - og så legger vi det inn for deg.
  • enten på ad-hoc basis der du kontakter oss fra gang til gang
  • eller på mer regelmessig basis der vi oppdaterer sidene mer jevnlig 
Omfanget av slik oppdatering er det vanskelig å gi noen fast pris på uten nærmere kontakt. Vi kan gjøre det på timebasis til standard timepris, eller gi en fast pris.

Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.
 
 


powered by netpublish