Nepublish Class

Netpublish Class er en løsning spesielt laget for å håndtere bestillinger i forhold til kursvirksomhet. Denne løsningen gjør det mulig for kunder å gå inn på bedriftens nettside, finne kurs og registrere påmelding. 

For bedriften vil kursvirksomhet lettere organiseres og administreres. Melding til bedrift kommer inn i nettløsningen og per e-post.

Løsningen fungerer også som et interverktøy hvor den som er ansvarlig for alle kurs lett kan administrere kurs, kursledere og kursdeltakere. Kurslederne kan lett gå inn og få tak i sin arbeidsplan. Ved hjelp av arbeidsplanen kan man lett kunne formidle beskjeder til alle kursdeltakere.
 
Løsningen er et godt verktøy for alle bedrifter som driver med kursvirksomhet og/ eller arrangerer seminarer.
 
 
 


powered by netpublish