Viktige krav til en publiseringsløsning

Det finnes mange publiseringsløsninger, og det kan være vanskelig å se den ene løsningens fortrinn foran den andre. I tabellen nedenfor har vi tatt med elementer som vi mener er viktig for en publiseringsløsning.
Les også det som står under publiseringsløsninger generelt i denne artikkelen.

Navn

NetPublish

Type løsning

Netpublish er en fullblods Content Management løsning (CMS løsning), med artikler og bilder lagret i database.

Plattform

NetPublish er basert på Microsoft.NET plattformen og løsningen kjøres på Windows 2003 Server.
Microsoft.NET er en fremtidsrettet plattform som Microsoft satser meget sterkt på. Den største fordelen er at .NET plattformen forenkler videreutvikling.
Windows 2003 Server er den nyeste, sikreste og mest stabile serveren for Microsoft-løsninger.

Kompatibilitet

Nettsidene er laget slik at også brukere med lavere skjermoppløsning skal se hele bredden.

Hosting/Webhotell

Ved bruk at NetPublish legger du dine internett-sider på vår server.

Numedalsnett leier Ergo Runit, som er en profesjonell driftsleverandør, til å drifte våre servere. Det gir deg en meget stor grad av sikkerhet.
Det tas daglig back-up av web-serveren og back-up av database-serveren hver time!
Du kan lese mer om Ergo Runit, avd Kongsberg her

Mulighet for å drive web, ekstra- og intranett på samme løsning.

Med NetPublish vil inter-, intra- og ekstranett kunne drives på samme løsning. Man bare definerer forskjellige brukergrupper som har forskjellig type tilgang. Sider som ikke tilhører webben vil for eksempel ikke være tilgjengelig for en ekstern bruker, men kan være tilgjengelige for en intern en.  Dette krever ofte mer av publiseringsløsningen, men ser man for seg at man trenger et slikt intranett nå eller senere, kan det lønne seg å ta takhøyde for dette allerede ved valg av webløsning, for å spare penger på sikt.
Tilgangskontrollen som er hjertet i en slik løsning er tilgjengelig i NetPublish.

Tillater HTML i artikkeltekst.

En løsning som tillater deg å skrive HTML rett inn i artikkeltekst vil gi deg mulighet for å legge inn bilder, tabeller, fonttilpasninger etc. utover det malverket er laget for. Dette betyr at du får enda større frihet til å tilpasse den enkelte artikkel, og at du ikke behøver å endre malverket for mindre lay-out justeringer av enkeltsaker.
NetPublish gir deg mulighet til å skrive HTML rett inn i teksten, selv om det må påpekes at WYSIWYG-editoren er så god at det er veldig få brukere som nyttiggjør seg eller har behov for denne muligheten.

WYSIWYG-redigering av artikler.

WYSIWYG står for What You See Is What You Get. WYSIWYG-redigering betyr at du kan merke av og endre tekstformatering etc. på samme måte som du gjør i Word, rett inn i selve publiseringsverktøyet. For deg som ikke er spesielt HTML-kyndig, er WYSIWYG-redigering et ”must”.

NetPublish Editor er særdeles brukervennlig, og har en meget kortfattet on-line manual som er tilgjengelig inne i verktøyet – om du noengang skulle trenge den.
NetPublish Editor har funksjoner som du sannsynligvis aldri har sett i andre publiseringsløsninger.

Multimedia-kapabilitet

Dette betyr at det er mulig å legge opp multimediafiler (lydfiler, videofiler etc.) i systemet for nedlasting/visning til brukere. NB! Skal man drive ekstensiv streaming av video trenger man veldig kraftige servere og linjer med ekstremt høy kapasitet. Hvis dette er tilfelle, bør man vurdere egen multimediastreaming.

NetPublish har en meget elegant og brukervennlig løsning for både å kunne legge multimedia-filer synlig på nettsidene, og å legge dem som nedlastbare filer for leseren. Brukervennligheten til disse funksjonene kan testes ut på Testfirma-nettstedet.

Designmuligheter

Med NetPublish Menu Administration står du nesten fritt til å lage, tilpasse, bygge ut og endre lay-out, look & feel, grafisk design og malverk på ditt nettsted. Noen publiseringsverktøy gir deg svært begrenset designfrihet – for eksempel at du kan bytte ut én grafikk-fil med en annen i samme størrelse, men at du ikke kan endre grunnleggende på design. Dette betyr at du må tilbake til leverandøren hvis du skal foreta en redesign av løsningen.

I NetPublish Menu Administration kan du opprette helt nye menyer (i topp, venstre eller høyre side eller kombinasjon av disse), legge til menypunkter, bytte rekkefølge, slette menypunkter. Du kan slå av sideelementer fra side til side, f.eks ha både høyre og venstre marg på forsiden,  kun venstre marg på en underside, ingen marg på en annen underside osv.

Du kan også velge antall artikler som skal vises på nettsiden, og om det skal være automatisk strekinndeling for lettere lesing, om layouten skal være med en spalte, to spalter, tre spalter eller en kombinasjon av disse. Layout på nettsiden kan varieres fra side til side dersom ønskelig.

Dette betyr at du kan endre hele nettstedet ditt gjennom å bruke en designer (eller du kan gjøre det selv), og at du kan implementere dette uten å måtte kjøpe nytt publiseringsverktøy.
NetPublish Menu Administration gir idag brukeren store designmuligheter, og enda flere justeringsmuligheter vil komme mot sluten av februar 2005.

Brukervennlighet

artikkelinnlegging

NetPublish Editor er meget brukervennlig, noe som også gjenspeiler seg I tilbakemeldingen fra alle brukerne våre. Vi har lagt vekt på at brukeren skal jobbe fra ett og samme skjermbilde når han/hun lager en artikkel, uavhengig av om han/hun jobber i ingress-feltet, i hoved-feltet eller med å sette inn bilder.

Å prøve selv er bedre enn alt vi sier - det beste inntrykket får du selv ved å prøve verktøyet på Testfirmaet.

Med NetPublish har brukeren snarveier direkte fra nettsiden til editoren når han er pålogget, eller har lagret brukernavn/passord på datamaskinen sin. Man klikker ganske enkelt på blyant-iconet øverst til høyre i artikkelen, og så kommer man direkte inn i editoren, og fra editoren kan man velge en snarvei for å se artikkelen på nettsiden.

NetPublish Editor brukes for å legge innhold inn på nettsidene.

Brukervennlighet

sidelayout og strukturendring

NetPublish Menu Administration er også meget brukervennlig, og fra dette verktøyet styrer brukeren strukturen på nettsidene. Det vil si layout på nettsidene, navigering, rekkefølge på menypunkter. Fra dette verktøyet er det også snarvei til nettsidene slik at brukeren umiddelbart kan se hvordan nettsidene ser ut etter den siste layout eller strukturendringen.

Seleksjons-algoritmer

Seleksjons-algoritmen viser til den logikk som styrer rekkefølgen i hvilken saker blir vist på de enkelte sidene.
NetPublish er laget etter et ”siste først” prinsipp, som betyr at nye saker kommer foran eldre saker på siden. Ønsker man stor grad av redaksjonell frihet er det også viktig at det finnes muligheter til å overstyre dette (i motsatt fall vil en triviell ny sak kunne komme som toppsak framfor en viktigere sak som er noe eldre), og NetPublish har selvsagt mulighet for slik overstyring.

Bruker- og sikkerhetsnivåer

Tilgangskontroll

Tilgangskontroll er en tilgjengelig funksjon NetPublish - heter NetPublish Users (se punktet om web, ekstranett og intranett over).
Dette gjøres via pålogging (med tilgangsnivåer definert på brukernavn og passord).

Søke-funksjonalitet

I dette tilfellet refererer dette punktet til muligheten for enkelt å legge et søkefelt på sidene, slik at brukerne kan søke i fritekst på hele nettstedet, dvs søke i fritekst på all tekst som ligger i databasen til nettstedet.

Bildehåndtering

NetPublish har en brukervennlig bildehåndteringsfunksjon der man kan laste opp bilder til et lokalt bildearkiv med synlige “thumbnails” for insetting på nettsidene. Man kan også legge inn linker til bilder som ligger på andre nettsteder (NB Husk opphavsrett !!) slik at man ikke behøver å laste opp bildene til egen server.
Uavhengig av om bildet hentes fra lokalt arkiv eller fra andre nettsteder, kan brukeren definere størrelse på bildet og legge til kanter i de fargene som er ønskelig.

Bilder kan plasseres fritt både i ingress-feltet og i hovedtekst-feltet.

Mulighet for personalisering/
rollestyring

Tilgangskontroll med rollestyring vil komme i NetPublish.
Personaliseringsmulighet betyr at det er mulig å tilpasse saker til hver enkelt bruker individuelt. Dette gjøres via pålogging (med tilgangsnivåer definert på brukernavn og passord.

Håndtering av XML

XML er en generell standard som fungerer som ”lim” mellom forskjellige applikasjoner. En løsning som håndterer xml vil enkelt kunne integreres med andre programmer.
NetPublish utnytter XML.

Krav til datamaskin

NetPublish ligger på vår server, og brukeren behøver ikke installere noen egne programmer for å bruke det, alt gjøres via nettleseren.
Når det kommer en oppgradering av NetPublish gjøres dette på serveren slik at dere ikke behøver å gjøre noenting.


NetPublish er kanskje den eneste wysiwyg-editoren som fungerer på flere plattformer og nettlesere (MAC, Linux og Windows) og (Firefox, Netscape, Mozilla).

For leseren av nettsidene er det selvsagt ingen slike krav.

Statistikk

Vi kan levere flere typer avanserte statistikk om ønskelig. Dette kan gi deg meget nyttig informasjon til analyse og videreutvikling av tjenesten din.

Håndtering av portalredigering

Med dette menes at det er mulig å ”stokke om” på innholdselementer fritt. Du kan for eksempel ha en teaser for samme sak på flere steder i tjenesten. Du kan endre rekkefølgen av de samme sakene avhengig av hvilken side det er snakk om. Du kan også velge om det skal vises overskrift, overskrift + ingress eller overskrift + ingress i teaservisning avhengig av a) hvor på siden det står og b) hvilken seksjon det gjelder. Og du kan velge forskjellige visningsmaler for samme innhold avhengig av seksjon.

I tillegg kan nettsted settes opp slik at de helt eller delvis oppdateres fra andre nettsteder.

Shoppingmodul

NetPublish Shop kan enkelt integreres i løsningen, og da benytter brukeren den samme avanserte editoren NetPublish Editor for å vedlikeholde handlekurvløsningen.
NetPublish Shop er ferdig integrert med betalingsløsning dersom du ønsker dette.

Booking-modul

Netpublish Booking kan også integreres i løsningen, og da får brukeren en online booking-løsning med et web-basert brukergrensesnitt mot brukerne integrert i nettstedet, og et administrator grensesnitt for nettstedseieren. Kan selvfølgelig også leveres ferdig integrert med betalingsløsning dersom du ønsker dette.

Annonsehåndtering

NetPublish Ads kan enkelt integreres i løsningen. Dette er en løsning for håndtering av annonser på nettsidene.

Nyttige verktøy for nettsider

I NetPublish Administrator vil det bli samlet endel nyttige verktøy for nettstedseiere (lenkesjekk, info om søkemoteorer, domenesjekk osv)

Referansekunder

Under punktet Referanser finner du noen av kundene våre innenfor forskjellige løsninger. Ring gjerne dem eller andre kunder du finner under Reiseporten, Næringsporten eller Lag/Foreninger-linken på forsiden av nettavisen vår, for å få deres mening om oss som leverandør.

Pris

Pris vil naturligvis avhenge av hvor mye funksjonalitet som bakes inn, og om vi skal involveres i tilpasning av design.
NetPublish startpakke inkluderer basisversjonen av både NetPublish Editor og NetPublish Menu Administration og har en særdeles hyggelig pris.

Ta kontakt for å få informasjon om tilgjengelige og planlagte opsjoner. Manualen som dere kan lese på nettsidene i 
Testfirmaet vårt indikerer også de fleste opsjonene

Leverandør

Numedalsnett AS
Nore og Uvdal Næringspark

3632 Uvdal
Tlf.: 32 74 39 30 / 97 790 790   Epost:knut.morten.bjornsrud@numedalsnett.no

 
 
 


powered by netpublish