10 regler når man skal skrive for web
 
Følg disse reglene, og du kommer til å lage veldig, veldig mye bedre web-kommunikasjon i skriftlig form!
 1. Tenk på målgruppen
  • Dann deg et bilde av hvem du skal kommunisere med, og skriv teksten deretter
 2. Skriv kort og konsist
  • Å lese på skjerm tar 25% lengre tid enn å lese på papir. Skriv derfor bare halvparten så langt som du ville gjort for papir.
  • Hvis du er nødt til å skrive langt, så lag et sammendrag av teksten i starten.
 3. Det viktigste først (”den omvendte pyramiden”)
  • Plasser det du ønsker at brukerne skal få med seg helt i starten av teksten. Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon.
  • Tenk tabloidavis – der skrives det alltid på denne måten.
  • Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av siden.
 4. Del opp teksten i avsnitt
  • Del opp teksten i avsnitt med jevne mellomrom.
  • Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord.
  • Presenter bare ett poeng i hvert avsnitt.
 5. Bruk titler og mellomtitler aktivt
  • Brukes for at teksten skal være enkel å skumlese.
  • Tittelen skal fortelle hva teksten handler om.
  • Mellomtitlene skal hjelpe brukerne å finne frem til det de er ute etter.
  • Første ord i tittel skal være meningsbærende.
  • Husk at titlene dukker opp i søkemotorer
 6. Uthev viktige ord og setninger
  • Uthevinger gjør det enklere å skumlese teksten.
  • Bruk fet skrift, ikke understreking og versaler
 7. Bruk lister og punkter
  • Presenter viktig faktainformasjon ved hjelp av lister.
  • Ikke pakk inn det du ønsker å si i en masse unødvendige ord
 8. Begrens bruken av lenker
  • Bruk lenker med måte
  • Samle nyttige lenker på ett sted på siden
  • Skriv meningsbærende lenketitler, slik at brukerne skjønner hvor de peker
  • Si fra hvis en lenke fører til en ekstern side
 9. Lange dokumenter som vedlegg
  • Brukerne leser sjelden lange dokumenter rett fra skjermen.
  • Presenter derfor lange referater, rapporter osv. som vedlegg i Word som brukerne kan printe ut.
  • Skriv et kort sammendrag som kan leses av dem som ikke skriver ut dokumentet. 
 10. Les korrektur
  • Det er lettere å lese korrektur før du har publisert teksten på weben.
  • Få en utenforstående til å lese gjennom teksten du har skrevet.
  • Samarbeid: Lag skriveregler om nødvendig.

 

 
 


powered by netpublish