Tenk igjennom

HENSIKT
 
Hva er vitsen med dette nettstedet? Hva er det du ønsker å oppnå?

 

Tips: Formuler en eller flere kvantifiserte målsettinger, for eksempel ”Vi skal spare kr 10 000 første år gjennom å distribuere 1000 brosjyrer pr nett i stedet for analogt.”

Hva slags nettsted skal du lage for å oppfylle målsettingen(e) over?

Tips: Lag en konkret konseptbeskrivelse (gjerne frembrakt gjennom en separat konseptualiseringsprosess). For eksempel ”www.politi.no skal være en politistasjon på nett med alle de tjenester publikum forventer av en virkelig politistasjon”.
 
MÅLGRUPPE
 
Hvem skal dette nettstedet være for? Hvilke brukere retter du deg mot?

 

Tips: Lag beskrivelser av tenkte typiske enkeltbrukere, og eksperimenter med deres behov i scenarietenkning.
 
DESIGN OG NAVIGASJON

Hva skal vitsen med nettstedet være for brukeren? Hva skal få ham til å oppsøke ditt nettsted?

 

Tips: ”Brukertest” allerede på skissestadiet! Fra du har et første draft, uansett om det bare er noen skisser på en flip-over, så forklar tanken bak nettstedet for et par utvalgte representanter for typiske brukergrupper og spør hva de synes. De vil garantert gi deg mange gode og nyttige innspill, og én korreksjon nå sparer masse, masse tid og penger i forhold til å få den samme korreksjonen senere i prosessen

Hva skal få brukeren til å foretrekke ditt nettsted framfor andre tilsvarende/konkurrerende nettsteder?

Tips: Lag en konkurrentanalyse i matriseform der du setter opp egenskaper ved forskjellige konkurrerende aktører og måler dem opp mot dine egne. Let etter måter ditt nettsted kan bli  annerledes og bedre enn konkurrentene.

Hvordan skal du sørge for å få løpende tilbakemeldinger fra brukerne dine?

Tips: Sørg for at du får skikkelig og grundig statistikk og legg opp rutiner for å analysere og justere basert på disse. Brukertest, brukertest, brukertest! Og legg opp til tilbakemeldings-formularer, , løpende online brukerundersøkelser og feedback-linker i kolofonen på alle sider.
 
 


powered by netpublish