Hvorfor velge Numedalsnett
Bruker løsningen selv daglig
Numedalsnett bruker selv verktøyet NetPublish til å oppdatere nettavisen, og erfaringene vi har og gjør oss tas med i videreutviklingen av verktøyet.
Nettavisen har vært i drift i 4 år, med daglige oppdateringer, og vi har gjennom disse årene publisert mellom 15 000 og 20 000 artikler.
Dette har også gitt oss et meget godt utgangspunkt for å definere krav da vi byttet publiseringsløsning tidligere i år, og det ble klart i evalueringsprosessen at vi ikke fant noen ferdige løsninger som tilfredstilte kravene våre. Løsningen vi valgte var å utvikle egen publiseringsløsning som tilfredstiller kravene våre til effektive og brukervennlige verktøy.
 
Det faktum at vi selv er "tunge brukere" sikrer også at våre kunder nyter godt av de erfaringene vi gjør, og gjør at vi har et meget godt utgangspunkt for å sette oss inn i de problemstillingene kundene møter når de bruker publiseringsløsningen.
 
 
Nettavisen oppdateres daglig, 365 dager i året, og effektive og brukervennlige verktøy er en forutsetning for å klare dette.
 
Eier løsningene

Numedalsnett har investert i  utvikling av egen publiseringsløsning. Dette har vi først og fremst gjort for å få et verktøy som tilfredstillene kravene vi har til funksjonalitet, effektivitet og brukervennlighet, men også for å være uavhengig av andre leverandører og lisenser. Samtidig som vi selv kan bestemme videreutvikling. Vi ønsker å utvikle oss sammen med våre kunder og levere de løsningene de til enhver tid kundene etterspør.

Dette gjør også at vi ikke bare er et mellomledd dersom en av kundene kommer med forslag til forbedringer eller nye funksjoner. Kundene snakker direkte med oss som utviklere, og dette gjør muligheten til å få innført foreslåtte endringer/forbedringer enklere.
 
God support
 
Numedalsnett har høy fokus på support mot kundene våre:
  • Høy grad av tilgjengelighet
  • Direkte kontakt med den som kan hjelpe
  • Service-innstilte
  • Rask responstid

Numedalsnett tilstreber en personlig support. Vi ønsker våre kunder som ”livstidskunder”.
 
Profesjonellt web-hotell

Våre løsninger ligger på et profesjonelt web-hotel hos Ergo Runit i Kongsberg Næringspark, hvor de også drifter mange andre dataapplikasjkoner . Vi eier selv serverne som verktøyet og kundene ligger på. Det er meget god bredbåndskapasitet til web-hotellet med 2 x 155 MB linjer.

ErgoRunits driftssenter på Kongsberg gir deg:

  • Proaktiv drift gjennom aktiv overvåking av servere og nettverkskomponenter. Driftssenteret er opp 24 timer i døgnet året rundt.
    Det tas backup av databasen til Numedalsnett hver time !!
  • Eget strømaggregat som sikrer at strømbrudd ikke skjer.
  • Garantert svartid.
  • Spisskompetanse på området.
Inkluderes i våre portaler
 
Numedalsnett legger alle sine kunder på tre portaler som alle er godt synlige via nettavisen.


Når vi produserer næringslivsnyheter på nettavisen vår kanaliserer vi trafikk mot Næringsporten, og øker derved eksponeringen  for våre næringslivskunder.
Når vi produserer reiselivsrelaterte nyheter på nettavisen vår kanaliserer vi trafikk mot Reiseporten, og øker derved eksponeringen  for våre reiselivskunder.
Når vi produserer nyheter som omhandler lag og foreninger på nettavisen vår kanaliserer vi trafikk mot Foreningsporten, og øker derved eksponeringen  for våre lag- og foreningskunder.

På disse portalene kan vi også legge inn kunder og gjøre dem søkbare på internett, som selv ikke har nettsider.

Motta trafikk via nettavisen 
 
Numedalsnett legger vekt på å profilere kundene våre ved å inkludere dem i nyhetsbildet på nettavisen som er meget bra besøkt, og derved kanaliserer vi trafikk fra nettavisen til kundene våre.
På denne måten bidrar vi til økt profilering av kundenes nettsider og økt besøk til sidene deres.
 
Alminnelige vilkår 
 
Våre kunder må akseptere en tjenesteavtale for å bruke våre tjenester.
Tjenesteavtalen regulerer rettigheter og plikter for deg som kunde og Numedalsnett som leverandør av det aktuelle produkt.
Du finner tjenesteavtalen i sin helhet her.
 
 
 


powered by netpublish